DYNOT

  • предоставя актуална информация от ИКТ сектора за консултанти
  • като база за сравнение за фирмите от ИКТ сектора
  • предоставя европейска мобилност

 

Номер на проекта: A/05/B/F/PP-158.223

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на ЕС.
Съдържанието на проекта не отразява задължително мнението на ЕС или Националната агенция, нито пък включва някаква отговорност от тяхна страна;

TOP